Nabory 2014- Odnowa i rozwój wsi

Drukuj
Opublikowano

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu

„Odnowa i rozwój wsi”

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”

działającej na terenie gmin:

Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

17 kwietnia 2014r. – 02 maja 2014r.

 

Zakres tematyczny operacji:

 

Operacje z zakresu przedsięwzięć:

 

Przedsięwzięcie 1. Nadprzemszańskie gminy celem odwiedzin turystów

Przedsięwzięcie 4. Czas wolny czasem aktywnego i kreatywnego wypoczynku oraz nabywania wiedzy – działania aktywizujące mieszkańców i zapobiegające negatywnym zjawiskom sfery społecznej

Przedsięwzięcie 5. Lokalna tradycja, kultura i sztuka atutem obszaru

Przedsięwzięcie 6. Funkcjonalna i dostępna przestrzeń publiczna; ochrona środowiska naturalnego obszaru

Przedsięwzięcie 7. Przedsiębiorczość i nowoczesne rolnictwo szansą obszaru

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom ul. Skalska 20, w godz. 7.30 – 15.30

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania  www.nadbialaprzemsza.org.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom ul. Skalska 20 w godz. 7.30 – 15.30.

Minimalnym wymogiem wyboru operacji jest osiągnięcie przez projekt powyżej 40% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny zgodnie z kryteriami LGD.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Odnowy i rozwoju wsi” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w naborze 17.04.2014 – 02.05.2014r. wynosi 515 379,10 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel.32 724 25 23.

 

Plików:
Dokumentacja- Odnowa i Rozwój Wsi 2014 stare środki
Data 2014-04-17 Wielkość 1.59 MB Download 302

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij