Nabory 2014- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Drukuj
Opublikowano

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”

działającej na terenie gmin:

Bolesław, Klucze, Trzyciąż Wolbrom

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

25 marca 2014r.  – 18 kwietnia 2014r.

 

 

Zakres tematyczny operacji:

 

Operacje z zakresu przedsięwzięć:

 

Przedsięwzięcie 1. Nadprzemszańskie gminy celem odwiedzin turystów

Przedsięwzięcie 4. Czas wolny czasem aktywnego i kreatywnego wypoczynku oraz nabywania wiedzy – działania aktywizujące mieszkańców i zapobiegające negatywnym zjawiskom sfery społecznej

Przedsięwzięcie 5. Lokalna tradycja, kultura i sztuka atutem obszaru

Przedsięwzięcie 6. Funkcjonalna i dostępna przestrzeń publiczna; ochrona środowiska naturalnego obszaru

Przedsięwzięcie 7. Przedsiębiorczość i nowoczesne rolnictwo szansą obszaru

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom ul. Skalska 20 , w godz. 7.30 – 15.30

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa www.arimr.gov.pl Lokalnej Grupy Działania  www.nadbialaprzemsza.org.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom ul. Skalska 20 w godz. 7.30 – 15.30.

Minimalnym wymogiem wyboru operacji jest osiągnięcie przez projekt powyżej 40% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny zgodnie z kryteriami LGD.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w naborze 25.03.2014r. – 18.04.2014r. wynosi 199 037,45 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel.32 724 25 23.

 

 

UWAGA!

Celem prawidłowego wypełnienia wniosku proszę zapoznać się ze znajdującą się w paczce dokumentów Dokumentacją konkursową – załącznikiem dla wnioskodawcy.

Część 4B wniosku (na pierwszej stronie) wypełnia LGD.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (do pobrania poniżej).

Plików:
Dokumentacja Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw- stare środki 2014
Data 2014-03-11 Wielkość 3.89 MB Download 496

 

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij