„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Decydujmy razem

Drukuj
Opublikowano

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” w partnerstwie z Powiatem olkuskim przystąpiło do realizacji projektu  pn. „Decydujmy Razem”,który jest współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 324 mieszkańców powiatu olkuskiego w zakresie narzędzi/ technik konsultacji społecznych oraz wyposażenie ich w nowoczesne narzędzia niezbędne do przeprowadzania tych konsultacji. Projekt skierowany jest do przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych lub lokalnych liderów. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zniwelować bariery niepozwalające na rozwój dialogu obywatelskiego w powiecie olkuskim.

W ramach projektu zostaną zorganizowane szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego z zakresu planowania i wdrożenia procesu konsultacji, wykorzystania technik  i narzędzi konsultacji społecznych oraz dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych lub Lokalnych Liderów, które wzmocnią kompetencje uczestników konsultacji społecznych. Zostanie przeszkolonych 84 pracowników JST oraz 240 przedstawicieli NGO.

Dodatkowo zostanie utworzony elektroniczny system umożliwiający prowadzenie konsultacji społecznych on-line oraz przeprowadzony zostanie proces konsultacji jednego dokumentu z każdej JST z wykorzystaniem co najmniej trzech narzędzi  konsultacyjnych.

Oczekiwanym skutkiem realizacji projektu jest wzrost efektywności mechanizmów konsultacyjnych i współpracy między Samorządami a partnerami społecznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie stanowienia i realizacji regulacji prawnych.

 

 Harmonogram realizacji projektu:

  Zadanie  Termin realizacji
1 Szkolenia dla decydentów

IX 2013r. - X 2013r.

2 Szkolenia dla pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego

XI 2013r.- III 2014r.

3 Szkolenia dla przedstawicieli Organizacji Pozarządowych/ Lokalnych Liderów

I  2014r. – VI 2014r.

4 Stworzenie innowacyjnych narzędzi do konsultacji społecznych

I 2014r. – XI 2014r.

5 Proces konsultacji społecznych I 2014r. – XI 2014r.

 

Szkolenia dla Organizacji Pozarządowych

Najbliższe szkolenia z zakresu konsultacji społecznych dla organizacji pozarządowych w poszczególnych gminach odbędą się w następujących terminach:

Gmina Wolbrom: 26-27.05.2014.r w Biurze Stowarzyszenia LGD "Nad Białą Przemszą"

Gmina Klucze: 28-29.05.2014r. w Urzędzie Gminy Klucze

Gmina Trzyciąż: 2-3.06.2014r. w Urzędzie Gminy Trzyciąż

Gmina Olkusz: 5-6.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Olkusz

Gmina Bolesław: 9-10.06.2014r. w Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu

Gmina Bukowno: 12-13.06.2014r. w Urzędzie Miejskim w Bukownie

 


Pliki do pobrania

 

Plików:
Formularz zgłoszeniowy
Data 2014-01-03 Wielkość 237.4 KB Download 401

 

oświadczenie o przystapieniu do projektu
Data 2014-01-08 Wielkość 192.67 KB Download 401

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Data 2014-01-08 Wielkość 155.9 KB Download 399

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Dzisiaj jest wtorek, 15 października 2019r.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Copyright by ITCOM 2013

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij