„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

O PROJEKCIE

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, iż nasze LGD zrealizowało projekt pt.:

"Europejska Grupa Działania" ,

który jest współfinansowany  przez Unię Europejską w ramach programu ERASMUS+ EDUKACJA DOROSŁYCH - AKCJA: Mobilność kadry edukacji dorosłych.

 

Celem projektu jest poprawa jakości i innowacyjności usług LGD "nad Białą Przemszą" poprzez zastosowanie praktyk europejskich oraz wzrost kompetencji naszego zespołu z zakresu edukacji nieformalnej osób dorosłych – mieszkańców obszarów miejsko-wiejskich. 

Realizacja projektu została podzielona na 3 etapy:

  1. Etap przygotowawczy
  2. Etap mobilności
  3. Etap upowszechniania i wdrażania rezultatów 

Etap mobilności:

Polegał na wyjeździe do wybranego LGD lub ewentualnie innej organizacji, która przejmie działania LGD w nowym okresie programowania funduszy UE na lata 2014-2020. Pobyt, bez podróży trwał od 30 do 42 dni. Pobyt szczegółowo został zaplanowany z organizacją partnerską w postaci tzw. mobility agrement.

Plan mobilności:

  1. Zindywidualizowany kurs dot. wybranej metody/metod animacji lokalnej – każdy kurs trwał 2 dni i był prowadzony przez specjalistów z partnerskiego LGD. Podczas kursu zostały poruszone techniki i narzędzia właściwe dla danej metody edukacji osób dorosłych (np. mapa zasobów lokalnych, techniki analizy interesariuszy, zasady wymiany w Banku Czasu), sposoby dotarcia do odbiorców i interesariuszy, metody budowania relacji, kształtowania postawy pro aktywnej,  postawy zaangażowania oraz motywowania. Szczególny nacisk został położony na praktyczne aspekty danych metod i narzędzi oraz na mocne i słabe strony metody. Wybrane metody dotyczyły społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych (seniorów) i innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, przy których szczególnie ważne jest partnerstwo lokalnych instytucji.

  2. Job shadowing – pozostały okres trwania mobilności.  Po zakończeniu kursu nasz pracownik/ wolontariusz wziął udział w praktycznych zajęciach oraz obserwacji pracy w danym LGD. Obserwacje stanowiły kluczowy element mobilności, dzięki czemu pracownik nabył praktycznych umiejętności z zakresu stosowania danej metody lub metod edukacji osób dorosłych. Wizyta została zaplanowana tak, by zbiegła się w czasie z realizacją interesujących  działań w danym LGD  m.in. realizacja projektów edukacyjnych, spotkania z partnerami i mieszkańcami. Uczestnicy każdego dnia wypełniali program mobility, a na zakończenie otrzymali certyfikat Europass oraz opracali szczegółowy raport.

 

Informacje zawarte na stronie internetowej odzwierciedlają jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

JSN Metro template designed by JoomlaShine.com

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij