„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Nabory 2014- dodatkowe zadania z zakresu Odnowy i rozwoju wsi

Drukuj
Opublikowano

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”

działającego na terenie gmin:

Bolesław, Klucze, Trzyciąż, Wolbrom

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

z zakresu naboru tematycznego w ramach dodatkowych zadań
„Odnowa i rozwój wsi”

w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata  2007-2013  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

5 maja 2014 roku – 19 maja 2014 roku

 

 

Zakres tematyczny operacji:

Operacje z zakresu przedsięwzięć:

Przedsięwzięcie 2. Wykorzystanie rzek i zbiorników wodnych do budowania potencjału turystycznego gmin obszaru LGD

Przedsięwzięcie 3. Promocja i rozwój Produktów Tradycyjnych z obszaru LGD (owcy olkuskiej, napoju „Czar Pustyni”)

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom, ul. Skalska 20, w godz. 7.30 – 15.30

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.nadbialaprzemsza.org.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl i Lokalnej Grupy Działania www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom,
ul. Skalska 20, w godz. 7.30 – 15.30

Wysokość dostępnych środków w 2014 roku na operacje w ramach dodatkowych środków na działanie „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 883 581,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 32 724 25 23.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: operacja w wyniku oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru uzyska powyżej 40% maksymalnej liczby punktów w ramach danej operacji.

 

 

Plików:
Dokumentacja- Odnowa i Rozwój Wsi nowe środki
Data 2014-04-18 Wielkość 1.59 MB Download 383

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Dzisiaj jest czwartek, 06 sierpnia 2020r.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Copyright by ITCOM 2013

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij