„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Nabory 2014- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Drukuj
Opublikowano

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem

Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą”

działającej na terenie gmin:

Bolesław, Klucze, Trzyciąż Wolbrom

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

25 marca 2014r.  – 18 kwietnia 2014r.

 

 

Zakres tematyczny operacji:

 

Operacje z zakresu przedsięwzięć:

 

Przedsięwzięcie 1. Nadprzemszańskie gminy celem odwiedzin turystów

Przedsięwzięcie 4. Czas wolny czasem aktywnego i kreatywnego wypoczynku oraz nabywania wiedzy – działania aktywizujące mieszkańców i zapobiegające negatywnym zjawiskom sfery społecznej

Przedsięwzięcie 5. Lokalna tradycja, kultura i sztuka atutem obszaru

Przedsięwzięcie 6. Funkcjonalna i dostępna przestrzeń publiczna; ochrona środowiska naturalnego obszaru

Przedsięwzięcie 7. Przedsiębiorczość i nowoczesne rolnictwo szansą obszaru

 

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom ul. Skalska 20 , w godz. 7.30 – 15.30

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa www.arimr.gov.pl Lokalnej Grupy Działania  www.nadbialaprzemsza.org.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa www.arimr.gov.pl, Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” www.nadbialaprzemsza.org.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania „Nad Białą Przemszą” miejscowość: Wolbrom ul. Skalska 20 w godz. 7.30 – 15.30.

Minimalnym wymogiem wyboru operacji jest osiągnięcie przez projekt powyżej 40% maksymalnej liczby punktów w wyniku oceny zgodnie z kryteriami LGD.

Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w naborze 25.03.2014r. – 18.04.2014r. wynosi 199 037,45 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel.32 724 25 23.

 

 

UWAGA!

Celem prawidłowego wypełnienia wniosku proszę zapoznać się ze znajdującą się w paczce dokumentów Dokumentacją konkursową – załącznikiem dla wnioskodawcy.

Część 4B wniosku (na pierwszej stronie) wypełnia LGD.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami (do pobrania poniżej).

Plików:
Dokumentacja Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw- stare środki 2014
Data 2014-03-11 Wielkość 3.89 MB Download 502

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja pn. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej www.nadbialaprzemsza.org.pl
na potrzeby przygotowania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”  na lata 2014-2020
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji: włączenie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Białą Przemszą”.

Dzisiaj jest wtorek, 15 października 2019r.. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Nad Białą Przemszą", Copyright by ITCOM 2013

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jeśli akceptujesz cookie na tej stronie, kliknij